EGYÜTT A KÖZJÓÉRT

Hamisak azok az állítások, amelyek akár a természeti, akár a társadalmi folyamatokkal összefüggésben megkérdőjelezik, vagy tagadják az állandó mozgást, a változás állandóságát. Téves vélekedés így a kapitalizmust, ha tetszik a globálissá vált tőkés társadalmat a demokrácia csúcsának, a „történelem végének” tekintenünk, s hiba lenne azt egy lehetséges pozitív alternatíva nélküli társadalmi formációként elfogadnunk.

A létező politikai rendszerek által egyre inkább kezelhetetlenné váló helyi és világméretű társadalmi problémák ellenére az emberiség jövőjével, jövőnkkel kapcsolatos optimizmusunk nem teljesen megalapozatlan. Hiszen a legkülönbözőbb alapokon nyugvó eszméktől és ideológiáktól vezérelten, vagy pusztán a belső késztetés, az emberség okán szerte a világon milliókban munkál jobbító szándék, pozitív irányú tenni akarás.

Sokan sokfélék vagyunk. Eltérő látásmóddal, világképpel, kötődésekkel bírunk, más-más vágyak és egyéni célok irányítják cselekedeteinket. És ez így van jól. Amiben talán egyformák, vagy legalább is hasonlóak lehetünk, az a társadalmi béke, a társadalmi jólét és a természeti környezettel harmonizáló társadalom utáni vágy, és az ezek megvalósulásában testet öltő közjó óhajtása. Ennek a közös érdekként is meghatározható óhajnak a teljesülését sajnos nem látjuk a mindennapokban, a valós folyamatok inkább ezzel ellentétes irányba hatnak. A társadalom egyre mélyülő megosztottsága és élesedő konfliktusai, a leszakadó és elnyomorodó társadalmi csoportok, valamint a természeti környezet megállíthatatlannak tűnő pusztulása mind-mind ezeket a nemkívánatos tendenciákat jelzik.

A negatív folyamatok lassítását, még inkább azok megfordítását célzó egyéni és társas kezdemények fontossága felbecsülhetetlen, ám önmagukban, mint ahogy tapasztaljuk, nem elégségesek. A kívánatos és szükséges változások nélkülözhetetlen feltétele az is, hogy a politikai döntések és azok eredményeként maga az állam is ezt a célt, nevezetesen a közjó érvényesülését szolgálja. Tudjuk, mert látjuk: nem azt szolgálja.

Annak érdekében, hogy környezetünk hosszútávon élhetőbbé, az egyéni életpályák boldogabbá és a társadalom egésze valóban harmonikusabbá válhassanak, a jó szándékon túl megítélésem szerint az alábbi feltételek teljesülése elengedhetetlen.

Nincsen birtokomban a bölcsek köve, de hiszek abban, hogy egy demokráciában van lehetőség a politika irracionalitásainak megszüntetésére és az azokban gyökerező társadalmi bajaink orvoslására. Vallom, hogy a demokrácia játékszabályai korunk és a jövő kihívásainak figyelembevételével megváltoztathatók, s hogy ezáltal társadalmunk jobbá, valamennyiünk számára élhetőbbé tehető.

Célom a honlap létrehozásával - mint ahogy a „A másik út” címmel 2001-ben megjelent könyvvel is az volt -, hogy a jobbítás szándékával másokat is gondolkodásra és véleményalkotásra, majd a közjót szolgáló együttes cselekvésre serkentsek.

Úgy tapasztalom - és talán Ön, Kedves Olvasó is így látja majd - hogy a közel tíz évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatok és a nyilvánvalóan vitatható megállapítások ma időszerűbbek, mint amikor először papírra vetettem őket.

dr. Magyar Péter